แผลในปาก ​ที่พบในทุกเพศทุกวัย

  แผลในปาก​ ความไม่สบายปากที่พบในทุกเพศทุกวัย​ แผลร้อนในหรือแผลในปาก​ แบ่งตามขนาด​มีหลายประเภทดังนี้ แผลขนาดเล็ก ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1- 10 มิลลิเมตร พบได้บ่อยที่สุดและหายได้ ภายใน 7-10 วัน แผลขนาดใหญ่ ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง มากกว่า 10 มิลลิเมตร พบได้น้อยกว่าแผลขนาดเล็ก และอาจใช้เวลานาน 10–30 วัน แผลจึงจะหายได้ เมื่อหายแล้วอาจกลายเป็นแผลเป็นได้ แผลเฮอร์ปิติฟอร์ม เป็นแผลขนาดเล็กหลายแผลรวมกัน (ไม่เกี่ยวข้องกับแผลเริมในปาก) และหายได้เองใน 7-10 วัน มักพบแผลตามลิ้น เยื่อบุด้านในของริมฝีปาก หรือตามเหงือก อาจเกิดได้ 1-2 ครั้งต่อปีหรือมากกว่านั้น  มักมีอาการปวดแสบร้อนที่แผล​ โดนทีละก้อ​ปรี๊ดดดดดดดด สาเหตุ
Read More