สร้างเสน่ห์ปลายจวัก


 

  • สอนทำอาหาร
  • สอนทำขนม

รับจ้างทำการตลาด


 

  • ที่ปรึกษาการตลาด
  • กระจายสินค้าให้เป็นที่รู้จัก
  • พัฒนาทีมขายและการตลาด
  • วิทยากรรับเชิญ
  • รับจ้างออกบู้ธ
  • ทำกิจกรรม below the line ทุกชนิด